Όροι Χρησης

Κάθε πελάτης/συνδρομητής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της Digital Ads και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και των εφαρμογών μας.

Προγράμματα και εφαρμογές
Προγράμματα και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Digital Ads.
Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο τροποποίησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, μεταφοράς, διανομής ή μετάδοσης με κανένα τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια από την Digital Ads.
Εξαιρούνται προγράμματα και εφαρμογές τρίτων δημιουργών στους οποίους ανήκει και η πνευματική ιδιοκτησία.
Εάν κάποιος πελάτης/συνδρομητής δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε ανάθεση δημιουργίας ιστοσελίδας και χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας Digital Ads.
Η Digital Ads, παρέχει σε όσους επιλέγουν τα πακέτα φιλοξενίας της, στους πελάτες/συνδρομητές της, την ευκαιρία να χρησιμοποιούν προγράμματα και εφαρμογές ιστοσελίδας και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, απεριόριστα κατά το διάστημα που φιλοξενούνται στους servers της Digital Ads. Παρέχει δωρεάν αναβαθμίσεις των προγραμμάτων και εφαρμογών , όταν αυτές είναι διαθέσιμες και αφορά μόνο τους πελάτες των υπηρεσιών φιλοξενίας της Digital Ads μόνον όσο χρόνο κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών.


Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων, μακετών , εικόνων, σχεδίων/γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, λογότυπων και παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Digital Ads και προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.
Εξαιρούνται υποδείγματα, μακέτες, εικόνες, σχέδια/γραφικά, φωτογραφίες, και κείμενα τρίτων δημιουργών στους οποίους ανήκει και η πνευματική ιδιοκτησία και έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία για την ολοκλήρωση μιας ιστοσελίδας από ένα πελάτη.

Σε περιπτώσεις λήξης της συνεργασίας με την Digital Ads, το σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας, προγράμματα και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε αυτήν δεν μεταφέρονται, αντιγράφονται, και/ή δεν λαμβάνονται σε υπολογιστή (downloading).
Γενικοί Όροι δημιουργίας/χρήσης ιστοσελίδων
- Το προϊόν στην τελική του μορφή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας κι οποτεδήποτε η εταιρεία κρίνει απαραίτητο μπορεί να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει  ή και να καταργήσει το προϊόν.
- Οι πελάτες κατανοούν και αποδέχονται ότι πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία την οποία καλούνται να ανανεώνουν με την πάροδο του επιλεγμένου κύκλου χρέωσης εάν επιθυμούν τη διατήρηση της ιστοσελίδας.
- Το προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το λογαριασμό φιλοξενίας. Ως εκ τούτου, ο πελάτης κατανοεί κι αποδέχεται ότι απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού φιλοξενίας για σκοπούς που δε σχετίζονται με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.
- Ο πελάτης δεν υπόκειται σε καμία δέσμευση διατήρησης της συνδρομής. Οποτεδήποτε επιθυμεί μπορεί να λήξει την συνεργασία και αυτόματα αποδέχεται της κατάργησης της ιστοσελίδας. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οδηγούν αυτόματα στην απενεργοποίηση του λογαριασμού. Η Digital Ads δεν φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για απενεργοποιημένες/ληξιπρόθεσμες συνδρομές.

Στην περίπτωση που ο πελάτης/συνδρομητής δεν επιθυμεί να ανανεώσει την συνδρομή του και να λάβει κωδικούς μεταφοράς domain name, οφείλει να ενημερώσει και να αιτηθεί την παραλαβή των κωδικών αυτών σε διάστημα 3 μηνών πρίν από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.

- Η συνδρομή συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση διαχείρισης της ιστοσελίδας ή του e-shop και του συνδεδεμένου λογαριασμού φιλοξενίας. Ο πελάτης/συνδρομητής έχει πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης, ώστε οποτεδήποτε επιθυμεί να ζητήσει αναβάθμιση του πακέτου του.
- Ο πελάτης/συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του πίνακα διαχείρισης του λογαριασμού φιλοξενίας του. Σε περιπτώσεις παραβίασης ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία για τη διαφύλαξη των ισορροπιών του server.
- Η εταιρεία αποκλειστικά και μόνο είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση αρχείων αντιγράφων και μόνο αυτή μπορεί να προβεί σε αποκατάσταση. Σε καμία περίπτωση, δε φέρει την υποχρέωση παράδοσης αντιγράφων ή πρόσβασης σε υπηρεσίες PHPMyAdmin, Back up και File Manager.

Περιορισμός ευθύνης
Κάθε πελάτης/συνδρομητής που δημοσιεύει μόνος περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως: Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στην ιστοσελίδα, δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Απαλλάσσει την εταιρία Digital Ads από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας περιεχομένου που έχει υποβάλει σε ιστοσελίδα που χειρίζεται και περιλαμβάνει ή παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του. Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε περιεχομένου που υποβάλλει. Οι πελάτες/συνδρομητές μας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναρτούν σε μια δυναμική ιστοσελίδα καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Digital Ads ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από τις ενέργειες/αναρτήσεις των πελατών/συνδρομητών στην ιστοσελίδα που χειρίζονται. Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε αναρτήσεις υλικού παράνομου, προσβλητικού, άσεμνου, εκβιαστικού, απειλητικού,πορνογραφικού ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε αποδεδειγμένη παραβίαση όλων των παραπάνω, η συνδρομή από την οποία προκλήθηκε η παραβίαση, τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί και σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις ο λογαριασμός φιλοξενίας διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Ασφάλεια
Στις περιπτώσεις συναλλαγών μέσα από μια ιστοσελίδα/e-shop, η Digital Ads χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) που είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται για αγορές σε μια ιστοσελίδα αποστέλλεται κωδικοποιημένο.
Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελούν οι κωδικοί πρόσβασης που σας δίνονται από την Digital Ads για τον πίνακα πελάτη, πίνακα ελέγχου όπου εφαρμόζεται και/ή λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχετε δυνατότητα αλλαγής των κωδικών αυτών και θα πρέπει να φυλάσσετε καλά αυτούς τους κωδικούς, να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων, για την διαφύλαξη των ισορροπιών του server, των προγραμμάτων/εφαρμογών και κατά συνέπεια των ιστοσελίδων.
Επικοινωνία
Η υποστήριξης της Digital Ads προσφέρεται επί 24ώρου βάσης και φροντίζει να καλύπτει όλα τα θέματα το συντομότερο δυνατόν. Οι πελάτες/συνδρομητές έχουν πλήρη υποστήριξη με σύστημα δημιουργίας support ticket μέσα με κάποιον από τους τεχνικούς μας.
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας – υποστήριξης είναι: Μέσω email στο info@digitalads.gr Μέσω τηλεφώνου στο 210.7249160 Μέσω Skype: digital_advertisement

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ κατάληξης .gr
Ο πελάτης/συνδρομητής και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
και όλες τις τροποποιήσεις αυτού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνώσει το άρθρο 8 του κανονισμού που αναφέρεται στους λόγους απόρριψης
μίας αίτησης καταχώρισης ονόματος χώρου. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.
Ο πελάτης με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες/στοιχεία που υποβάλλει στην αίτηση καταχώρησης ονόματος οποιασδήποτε
κατάληξης όπως και κάθε άλλη πληροφορία που τη συνοδεύει είναι ακριβείς και αληθείς.


 

100% εγγυηση ικανοποιησης

Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία της ανάπτυξης του εταιρικού σχεδιασμού και της ιστοσελίδας σας, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
Μαζί θα κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα σας όπως ακριβώς το φαντάζεστε. Θέλουμε να είστε 100% ικανοποιημένοι με το έργο μας.
Λάβετε μια δωρεάν προσφορά

Αποκτήστε το καλύτερο από το διαφημιστικό προϋπολογισμό σας και να λάβετε μια δωρεάν προσφορά για τη διαφημιστική καμπάνια σας. Απλά στείλτε μας email και εμείς θα σας καλέσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή, άνετη για σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Skype: digital_advertisement